logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์

ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน

 

นายวานิช จรุงวิภู

เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ถิรอุฬารสกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 มิถุนายน 2556 ถึง 9 กรกฎาคม 2557
 
 
 
นายถนัด หอมจันทร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2550 ถึง 14 มกราคม 2556
 
 
 
นายวิรัตน์ วชิรศักดิ์ชัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 พฤศจิกายน 2548  ถึง พ.ศ. 2549
15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1502 ครั้ง