logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ระนองร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง

          นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม Cluster ที่ 3 จังหวัดระนอง  โดยลงพื้นที่สำรวจที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง (ทสจ.) พื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง, ลงพื้นที่สำรวจที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง โรงเรียนบ้านทุ่งคา มีเนื้อที่ 34-1-93.9 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของ ทสจ. ที่ดินป่าชายเลนเสื่อมโทรมบริเวณด้านหลัง บริษัท ระนอง โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด  เนื้อที่ประมาณ 40-2-54 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อัลบั้มภาพ

22 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  9 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง