logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่ระนอง ประจำปี 2564 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร (ตักบาตรอาหารแห้ง) วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่ระนอง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้อยู่กับ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง เสริมสร้างการมีส่วนร่วม   บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมนุม และเพื่อส่งเสริมราชการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ   ฟังธรรม และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต

อัลบั้มภาพ

4 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์ ธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
 • เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วันที่ 17 มกราคม 2564) และวันยุทธหัตถีขอ...
  18 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง