logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8

นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมด้วยนางสาววรรณพร  อนันตพงศ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 8) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:00 น. ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้อยู่คู่กับ วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง

อัลบั้มภาพ

1 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9
  5 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
  29 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถปนาเมือ...
  22 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง