logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ระนองเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองระนองโดยมี นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่ 12 นครศรีธรรมราช นางศิริพร สังข์รัญ       
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ นักโบราณคดีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะร่วมประชุม 

ด้วยสำนักศิลปากร ที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน  กิจกรรมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณ 12,000,000 บาท ที่ประชุมได้มีมติ ให้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายศึกษา จัดทำบทแสดงและออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง  ซึ่งจังหวัดระนองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายศึกษา จัดทำบทแสดงและออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองระนองตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2799/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานคณะทำงาน และมีวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เป็นคณะทำงานเลขานุการ ฯลฯ

         

อัลบั้มภาพ

22 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  9 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง