logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงจังหวัดระนองประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกิด การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อัลบั้มภาพ

9 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง