logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2565

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง  ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่อง 1.การคำคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 รายบริษัทก้าวมังกร พาราวู้ดจำกัด ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2.การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ  3.การกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพื้นที่จังหวัดระนอง

อัลบั้มภาพ

16 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองร่วมลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของสถานที่ในการบริหารจัดการมูลฝ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ...
  22 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  9 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง