logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9พฤศจิกายน 2566 นางสาวนนทิกาญจน์  สมบัติทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

9 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ระนองร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ครั้งที่ 9/...
  1 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2566
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิ...
  29 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง