logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  18 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  13 กันยายน 2566
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  6 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  22 สิงหาคม 2566
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  28 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  20 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  1 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  28 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
  18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  4 มิถุนายน 2564