logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ตลาดโรงเรียนบ้านบางริ้น" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน รน.285 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 4)

13 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ
  ผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  17 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง