logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ โดยนำที่ราชพัสดุ จำนวน 12 แปลงมารองรับการพัฒนาสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ.pdf 4 MB 16
17 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ตลาดโรงเรียนบ้านบางริ้น" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 บริเว...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ
  ผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง