logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มามตการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์

ทั้งนี้  ผู้เช่าที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้เช่าชั้นดีไม่มีค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์แต่หากเป็นผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์และประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ให้ติดต่อเพื่อรับทราบเงื่อนไขได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โทร. 077 800  147

อัลบั้มภาพ

1 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดระนอง
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงก...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ธนารักษ์ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" เขตพื้นที...
  28 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง