logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มามตการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์

ทั้งนี้  ผู้เช่าที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้เช่าชั้นดีไม่มีค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์แต่หากเป็นผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์และประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ให้ติดต่อเพื่อรับทราบเงื่อนไขได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โทร. 077 800  147

อัลบั้มภาพ

1 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  17 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสม...
  31 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • Treasury e-Auction
  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15...
  28 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง