logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มามตการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์

ทั้งนี้  ผู้เช่าที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้เช่าชั้นดีไม่มีค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์แต่หากเป็นผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์และประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ให้ติดต่อเพื่อรับทราบเงื่อนไขได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ โทร. 077 800  147

อัลบั้มภาพ

1 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ตลาดโรงเรียนบ้านบางริ้น" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 บริเว...
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ
  ผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  มาตรการผ่อนหรือเลื่อนชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  1 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง