logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นางจำปี บุญส่ง ธนารักษ์พื้นที่ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองลงพื้นที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  เพื่ให้การดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์และประสานงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และ คบจ.ได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกอำเภอ โดยมอบหมายให้ นางสาวศมาพร วันทอง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่อำเภอกะเปอร์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และอำเภอสุขสำราญในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 และมอบหมายให้นายฤทธิศักดิ์ เกษแก้ว นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่อำเภอละอุ่นในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

อัลบั้มภาพ

5 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงห...
  5 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  28 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการ "คบจ.ระนอง สร้างพลังขับเคลื่อน SMEs ฝ่าภัยโควิด-19"
  16 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง