logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ

https://youtu.be/kjPDhttps://youtu.be/kjPDfewlACEfewlACE

ด้วยส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ได้จัดทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อ การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ” สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง online ของ กท. และ สธพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ส่วนราชการ และบุคคลทั่วไป ต่อไป

29 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาชนรายย่อยทั่วไป สามารถขอแลกเหรียญกษาปณ์ หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน ได้ที่ ธ...
  24 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรื...
  20 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
  3 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง