logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  25 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  21 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ฯ
  4 มีนาคม 2565
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
  1 กรกฎาคม 2564